dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.1 Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Stiahnuť vzor


(označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa)

VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZP  ZÁKONNÍKA PRÁCE

Označenie adresáta:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ..........................................

IČO: ......................................................................

 


V ................................ dňa ................

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa ......................, s dohodnutým dňom nástupu do práce dňa ................. vykonávam u Vás prácu mzdovej účtovníčky.

V zmysle § 67 Zákonníka práce Vám dávam