Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

29.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.4 Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Ing. Martina Švaňová

Stiahnuť vzor


(označenie zamestnávateľa: Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO)

PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE

podľa § 63 ods. 2 ZP

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

Na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa zo dňa ...................... o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce bude Vaša pracovná pozícia zrušená ku dňu ...........................

Z tohto dôvodu ste sa stali nadbytočným pre zamestnávateľa a zamestnávateľ Vás naďalej nemá možnosť zamestnávať podľa pracovnej zmluvy. Preto sa zamestnávateľ rozhodol dať Vám výpoveď v súlade s § 63 ods. 1 písm. b) ZP.

Ponúkame Vám inú vhodnú

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: