dnes je 20.9.2020

Input:

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.4 Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


(označenie zamestnávateľa: Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO)

PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE

podľa § 63 ods. 2 ZP

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ............................................

Rodné číslo: ............................................................

Na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa zo dňa ...................... (pozn. identifikácia, kto rozhodol) o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce, bude Vaša pracovná pozícia zrušená ku dňu ...........................

Z tohto dôvodu ste sa stali nadbytočným pre zamestnávateľa a zamestnávateľ Vás naďalej nemá možnosť zamestnávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce Vám ponúkame inú vhodnú prácu, a to prácu .................................... (pozn. prípadne niekoľko pozícií, v závislosti od stavu u zamestnávateľa)

– mesačná mzda: ....................... eur brutto,

– miesto výkonu práce: sídlo