dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.4 Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská

PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


(označenie zamestnávateľa: Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO)

PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE

podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

Na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa zo dňa ...............2016 o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce bude Vaša pracovná pozícia zrušená ku dňu ...................2016.

Z tohto dôvodu ste sa stali nadbytočným pre zamestnávateľa a zamestnávateľ Vás naďalej nemá možnosť zamestnávať podľa pracovnej zmluvy. Preto sa zamestnávateľ rozhodol dať Vám výpoveď v súlade s § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

Ponúkame Vám inú vhodnú prácu, a to prácu vrátnika/....:

– mesačná mzda: ....................... eur brutto,

– miesto výkonu práce: sídlo zamestnávateľa.....