dnes je 4.8.2021

Input:

Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferov

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2.2 Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferov

Ing. Lucia Kašiarová, ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Právna úprava

V tomto príspevku sú na príkladoch riešené a vysvetlené špecifiká účtovania transferov pre jednotlivé typy organizácií štátnej správy a samosprávy, teda pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, obce, VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie.

Štátna rozpočtová organizácia – účtovanie prijatých bežných a kapitálových transferov


V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa uhradený výdavok zaúčtovaný na účte 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov účtuje ako bežný a kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom.

Kapitálový transfer poskytnutý zriaďovateľom sa účtuje súčasne s výdavkom uhradeným z účtu 225 – Účet štátnych rozpočtových výdavkov, v prospech účtu 353 –