dnes je 7.10.2022

Input:

Účet 662 - Úroky

8.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7.2 Účet 662 – Úroky

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na tomto účte sa účtujú úroky od bánk a od iných dlžníkov za obdobné plnenia v brutto hodnote. Neúčtujú sa tu úroky z dlhodobého finančného majetku (účtová skupiny 06x) a krátkodobého finančného majetku (účtová skupina 25x), ktoré sa účtujú na účty 665 a 666.

Výsledkový účet – nemá začiatočný zostatok – prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. – mínusom na strane D


662    MD D 
   Pripísané úroky na bankový účet účtovnej jednotky 22x,  662  
   Úroky prijaté v minulom účtovnom období, ktoré patria časovo a vecne do bežného účtovného obdobia 384  662  
   Úroky patriace do bežného účtovného obdobia, ktoré budú inkasované v nasledujúcom účtovnom období (ak je známa presná suma) 385  662  
   Úroky zahrnuté do zmenkovej hodnoty zmenky v časovej a vecnej súvislosti 312  662  
   Zúčtovanie konečného zostatku pri uzatváraní účtovných kníh 662  710  

Najnovšie články
viac článkov