dnes je 4.8.2021

Input:

Účet 501 - Spotreba materiálu

8.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.1 Účet 501 - Spotreba materiálu

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na tomto účte účtujú účtovné jednotky v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob (spôsob A alebo spôsob B účtovania zásob) hlavne o:

1. spotrebe materiálu, pričom do materiálu patria hlavne:

  • suroviny (základný materiál), t. j. hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

  • pomocné látky – hmoty, ktoré prechádzajú tiež priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu (napr. lak na výrobky),

  • prevádzkové látky – hmoty, ktoré sú potrebné pre prevádzku organizácie alebo celku (napr. mazadlá, palivo, PHM, čistiace prostriedky),

  • náhradné diely, t. j. predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu,

  • obaly – slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov.