dnes je 4.8.2021

Input:

Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.4 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisov a sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom.

Účet 336 je aktívno/pasívny účet a jeho konečný zostatok sa vykazuje v súvahe buď na strane aktív v obežnom majetku alebo pasív ako cudzí zdroj.


336  MD D 
 Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  336  
1.  Zúčtovanie záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom  524  336  
2.  Zúčtovanie záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancom  331  336