dnes je 23.9.2019
Input:

Účet 324 - Prijaté preddavky

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.4 Účet 324 – Prijaté preddavky

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D

Na účte 324 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


324

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

701

 

324

 

324

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté preddavky pred splnením dodávok

 

211, 221

 

324

 

324

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté prevádzkové preddavky v cudzej mene:

-  na bežný korunový účet (prepočet kurzom komerčnej banky)

-  na devízový účet (prepočet kurzom NBS)

 

221

221 AÚ

 

324

324

 

324

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté preddavky na dodávky dlhodobého majetku

 

221

 

324

 

324

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie preddavku po splnení dodávky

 

324

 

311

 

324

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie preplatku prijatého preddavku po vyúčtovaní

 

324

 

221

 

324

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie preddavku v zahraničnej mene po splnení dodávky (preddavok sa započítava v takom kurze, v akom bol pri prijatí zaúčtovaný):

- kurzový zisk

- kurzová strata

 

324

311

563

 

311

663

311

 

324

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie preddavku, ak sa dodávka neuskutočnila

 

324

 

221

 

324

 

 

MD

 

D

 

 

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh:

- kurzová strata

- kurzový zisk

 

neúčtuje sa

neúčtuje sa

 

neúčtuje sa

neúčtuje sa