dnes je 4.8.2021

Input:

Účet 321 - Dodávatelia

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.1 Účet 321 – Dodávatelia

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová

Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok sa vykazuje v súvahe na strane pasív. Na tomto účte sa účtujú záväzky voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Neúčtujú sa tu zmenkové záväzky. Záväzkom sa rozumie existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Dá sa spoľahlivo oceniť. Záväzky sú cudzie zdroje krytia, za časového hľadiska sa delia na krátkodobé a dlhodobé.


P .č. Obsah účtovného prípadu  MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  321  
   Faktúry za materiál a tovar pri spôsobe účtovania „A” 111,131  321  
   Faktúry za materiál a tovar pri spôsobe účtovania „B” 501,504  321