dnes je 4.8.2021

Input:

Účet 321 - Dodávatelia

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.1 Účet 321 – Dodávatelia

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D

Na účte 321 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


321

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

701

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry od dodávateľov u neplatiteľa DPH

 

Úč. triedy 0,1,5,3,

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za materiál a tovar pri spôsobe účtovania „A“

 

111,131

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Faktúry za materiál a tovar pri spôsobe účtovania „B“

 

501,504

 

321

 

321

 

 

MD

 

D

 

 

Prijaté faktúry od dodávateľov za dodávky dlhodobého nehmotného a hmotného majetku u platiteľa DPH:

-  celková fakturovaná suma

-  hodnota dodávky

-  suma DPH na vstupe

 

041, 042

343

 

321

 

321

 

 

MD

 

D