dnes je 23.9.2019
Input:

Účet 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.9 Účet 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov

Ing. Štefan Fabian

PhD. Ing. Ján Šelbacký


Vznik pohľadávky z daňových príjmov z miestnych daní – obce – daň z nehnuteľností

 

319

 

632

 

Inkaso daňových príjmov

 

221/RK

 

319

 

Vznik pohľadávky z dane za psa

 

319

 

632

 

Inkaso dane za psa

 

221/RK

 

319

 

Postup účtovania  rozpočtových výdavkov – ústredná správa:


Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Výber hotovosti z účtu štátnych rozpočtových výdavkov do pokladnice - účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu

 

211

 

261

 

Výber hotovosti z účtu štátnych rozpočtových výdavkov do pokladnice - účtovanie na základe výpisu z účtu štátnych rozpočtových výdavkov

 

261

 

225

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

 

352

 

681

 

Účtovanie nákladov peňažného styku

 

568

 

225/RK

 

Vznik záväzku z titulu obstarania služby (faktúra za služby)

 

518

 

321

 

Úhrada faktúry za služby

 

321

 

225/RK

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

 

352

 

681

 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - automobilu

 

042

 

321

 

Úhrada faktúry za nakúpený dopravný prostriedok - účtovanie na základe výpisu z  účtu

 

321

 

225/RK

 

Zúčtovanie použitia kapitálového transferu od zriaďovateľa

 

352

 

353

 

Zaradenie automobilu do používania

 

023

 

042

 

Odpisy automobilu podľa odpisového plánu

 

551

 

083

 

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi (nákladmi)

 

353

 

682

 

Zúčtovanie realizácie rozpočtových výdavkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

 

225

 

352

 

Postup účtovania  rozpočtových výdavkov – samospráva:


Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Výber hotovosti z bežného účtu do pokladnice - účtovanie na základe príjmového pokladničného dokladu

 

211

 

261

 

Výber hotovosti z účtu rozpočtových výdavkov do pokladnice - účtovanie na základe výpisu z účtu rozpočtových výdavkov – RO

 

261

 

222

 

Výber hotovosti z účtu rozpočtových výdavkov do pokladnice - účtovanie na základe výpisu z účtu rozpočtových výdavkov – PO

 

261

 

221

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

 

354

 

691

 

Účtovanie nákladov peňažného styku - RO

 

568

 

222/RK

 

Účtovanie nákladov peňažného styku - PO

 

568

 

221/RK

 

Vznik záväzku z titulu obstarania služby (faktúra za služby)

 

518

 

321

 

Úhrada faktúry za služby - RO

 

321

 

222/RK

 

Úhrada faktúry za služby - PO

 

321

 

221/RK

 

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

 

354

 

691

 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - automobilu

 

042

 

321