dnes je 23.9.2019
Input:

Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou

13.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.8 Účet 318 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou

Ing. Štefan Fabian

PhD. Ing. Ján Šelbacký

Účet používajú samosprávne rozpočtové, príspevkové organizácie a VÚC a obce používajú na účtovanie nedaňových príjmov.


Popis účtovného prípadu

 

MD

 

D

 

Vznik pohľadávky z predaja dlhodobého majetku

 

318

 

641

 

Inkaso nedaňových príjmov z predaja dlhodobého majetku

 

223,221/RK

 

318

 

Predpis odvodu rozpočtových príjmov vo výške vyinkasovaných príjmov - RO obce a VÚC

 

588

 

351

 

Odvod rozpočtových príjmov vo výške vyinkasovaných príjmov zriaďovateľovi

 

351

 

223/RK