Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.2 Účet 222 – Výdavkový rozpočtový účet

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Na tomto účte účtujú rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom o peňažných prostriedkoch poskytnutých na bankových účtoch určených na realizáciu rozpočtových výdavkov

Aktívny účet – účet by nemal mať začiatočný a konečný zostatok

Na účte 222 účtujú:


222

 

 

MD

 

D

 

 

Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet od zriaďovateľa z jeho rozpočtu

:

-  bežný transfer

-  kapitálový transfer

 

222

222

 

354

354

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet od zriaďovateľa (pôvodne získaných v RO)

 

222

 

354

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet prostredníctvom zriaďovateľa zo štátneho rozpočtu

:

-  bežný transfer

-  kapitálový transfer

 

222

222

 

357

357

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Prevod hotovosti z pokladne na výdavkový rozpočtový účet:

-  účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

222

 

261

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Pripísaný úrok od peňažného ústavu

 

222

 

663

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Výber hotovosti z výdavkového rozpočtového účtu do pokladnice:

-  účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

261

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Prevod finančných prostriedkov na účet sociálneho fondu:

-  účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

261

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Prevod finančných prostriedkov na účet cudzích prostriedkov

:

-  účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

261

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Prevod sumy vysporiadanej pohľadávky voči zamestnancovi zrážkou zo mzdy na príjmový rozpočtový účet:

-  účtovanie na základe výpisu z výdavkového rozpočtového účtu

 

261

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku na nákup dlhodobého majetku

 

051, 052

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Poskytnutie preddavku na nákup materiálu, tovaru a služieb

 

314

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada faktúry za nákup dlhodobého majetku

 

321

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada faktúry za nákup materiálu, tovaru a služieb

 

321

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada faktúry za spotrebu energie

 

321

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Výplata miezd zamestnancom prevodom na ich osobné účty

 

331

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Úhrada záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti

 

336

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Odvod zrazenej dane zamestnancom

 

342

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Zrazená daň z príjmov vyberaná zrážkou (napr. zrážková daň z úrokov), ak platiteľ dane nemá nárok na jej započítanie (daň sa považuje v súlade so zákonom o dani z príjmov za konečnú daň z príjmov)

 

591

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov prijatých od zriaďovateľa

 

354

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 

 

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov prijatých prostredníctvom zriaďovateľa zo štátneho rozpočtu

 

357

 

222

 

222

 

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: