dnes je 27.11.2022

Input:

Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1.7.2022

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.1.4 Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1.7.2022

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková

3.3.2.1.4.1 Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1. 7.2022

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková

Stiahnuť dokument


Vzor č. 1 Oznámenie je pre OZ

Hlavička zamestnávateľa

Vážená pani

Mgr. Kvetoslava Krásna

Stredná odborná škola

Tu

Osobné číslo Číslo Vybavuje/link Miesto/dátum

09 83/2022 Mgr. Šťastný 20.06.2022

Vec

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č.