dnes je 7.7.2022

Input:

Stredná škola - Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)

23.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.5.4 Stredná škola - Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)

JUDr. et Mgr. Jozef Toman; Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

Výpoveď zamestnávateľa

podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP Zákonníka práce

Názov a sídlo spoločnosti:.....................................................................

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .....................................................................

Adresa trvalého pobytu: .......................................................................

Rodné číslo: