dnes je 7.7.2022

Input:

Stredná škola - Výpoveď zamestnávateľa zamestnancovi z organizačných dôvodov

19.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.5.1 Stredná škola - Výpoveď zamestnávateľa zamestnancovi z organizačných dôvodov

JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

Výpoveď z organizačných dôvodov - § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, resp. 2

....... (Meno, priezvisko, pracovná funkcia

a pracovisko alebo bydlisko zamestnanca) ..............

Vec: Výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, resp. 2

Podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 (2) Zákonníka práce Vám dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou č. ... zo dňa ... z dôvodu, že ............................................ (dôvody uviesť čo najpresnejšie; nestačí iba odkaz na príslušné ustanovenie ZP; napr.): ............. dňa ........ bolo na základe ......... (uviesť obvyklú formu vydania vnútropodnikového predpisu) ........ zrušené oddelenie ......... (uviesť organizačnú časť