dnes je 11.12.2023

Input:

Stredná škola - Spracovanie časti auto-evalvačného plánu školy - vzor

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.4 Stredná škola - Spracovanie časti auto-evalvačného plánu školy – vzor

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Evalvácii školy je treba venovať veľkú pozornosť. Informácie zistené pri evalvácii sú podkladom pre stanovenie strategických cieľov školy pre ďalšie hodnotené obdobie. Sú takisto spätnou väzbou, prostredníctvom ktorej sú vyvodzované kroky vedúce k skvalitneniu a zefektívneniu výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Autoevalvačný plán aj záverečnú evalvačnú správu spracúva v konečnej podobe riaditeľ školy, na príprave a vyhodnotení sa podieľa určený pracovný tím.

Základné oblasti procesu evalvácie

  • výchovne vzdelávací proces a jeho súlad so ŠVP, RVP

  • výsledky vzdelávania žiakov

  • hodnotenie a sebahodnotenie

  • spolupráca školy s rodinou a širšou komunitou

  • materiálno technické, ekonomické a