dnes je 4.12.2022

Input:

Stredná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoru

9.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.9 Stredná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoru

PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
 
Názov vnútropodnikovej smernice    Vykonávanie pedagogického dozoru  
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Smernica na vykonávanie pedagogického dozoru

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška č. 65/2015 Z. z. o stredných školách

  • Vyhláška č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v základných školách,