dnes je 27.11.2022

Input:

Stredná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

13.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.1 Stredná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

JUDr. Simona Laktišová; JUDr. Simona Skirkaničová; Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):   
 
Názov vnútropodnikovej smernice:   Volebný poriadok rady školy 
Prílohy:      
Číslo smernice:      
Rozsah platnosti:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Platnosť smernice pre obdobie:      
Schválil:      

(Názov a adresa školy)

Riaditeľ školy vydáva túto smernicu:

Smernica č. __/___

Článok I 
Všeobecné ustanovenia

  1. Výzvu na voľby členov rady školy a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa a inej právnickej alebo fyzickej osoby vykoná a zverejní zriaďovateľ školy.
  2. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr