dnes je 27.11.2022

Input:

Stredná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

9.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.1 Stredná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
 
Názov vnútropodnikovej smernice    Volebný poriadok rady školy  
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

(názov a adresa školy)

Riaditeľ školy vydáva túto smernicu:

Smernica Č. __/___

Článok I 
Všeobecné ustanovenia

  1. Výzvu na voľby členov rady školy a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa a inej právnickej alebo fyzickej osoby vykoná a zverejní zriaďovateľ školy.
  2. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr 30 dní pred