dnes je 4.12.2022

Input:

Stredná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.1 Stredná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

JUDr. Simona Laktišová; JUDr. Simona Skirkaničová; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):  
   
Názov vnútropodnikovej smernice:  Volebný poriadok rady školy  
Prílohy:   
Číslo smernice:   
Rozsah platnosti:   
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:   

(Názov a adresa školy)

Riaditeľ školy vydáva túto smernicu:

Smernica č. __/___

Článok I 
Všeobecné ustanovenia

  1. Výzvu na voľby členov rady školy a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa a inej právnickej alebo fyzickej osoby vykoná a zverejní zriaďovateľ školy.
  2. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov,