dnes je 15.8.2022

Input:

Stredná škola - Smernica - Štatút rady školy

27.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.2 Stredná škola - Smernica - Štatút rady školy

PaedDr. Rozália Bezáková; JUDr. Simona Laktišová; Mgr. Simona Skirkaničová; Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO).   
 
Názov vnútropodnikovej smernice:   Štatút rady školy 
Prílohy:      
Číslo smernice:      
Rozsah platnosti:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Platnosť smernice pre obdobie:      
Schválil:      

(Názov a adresa školy)

Rada školy (názov a adresa školy) v súlade s ustanoveniami § 9 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z.., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. (ďalej len „vyhláška”) schválila