dnes je 15.8.2022

Input:

Stredná škola - Smernica - Štatút rady školy

9.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.2 Stredná škola - Smernica - Štatút rady školy

PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
 
Názov vnútropodnikovej smernice    Štatút rady školy  
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

(názov a adresa školy)

Rada školy (názov a adresa školy) v súlade s ustanoveniami § 9 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z.., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. (ďalej len „vyhláška”) schválila tento štatút,