dnes je 27.11.2022

Input:

Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.12 Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou

Ing. Terézia Urbanová; Dr. Jozef Sýkora MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred.

Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Faktúra dodávateľa za dodávku potravín  100  112  321  
Úhrada faktúry z bankového účtu  100  321  221 RK  
Spotreba potravín na prípravu jedál v ŠJ  100  501  112  
Inkaso preddavku za stravu od stravníkov na bankový účet  100  221 RK  324  
Predpis stravného za bežný mesiac - vyúčtovanie podľa skutočného počtu odobratých jedál  90  311  602  
Predpis réžie  10  315  602