dnes je 27.11.2022

Input:

Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obci

18.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.10 Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obci

Ing. Terézia Urbanová; Dr. Jozef Sýkora, MBA


Na stiahnutie

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním,

Vo výkaze FIN 1-12 sa budú uvádzať príjmy a výdavky rozpočtových účtoch. V rámci školskej jedálni sa uvádza:

  • - príjem za stravné na samostatný účet sa označí rozpočtovou položkou : 223003 Za stravné
  • - príjem za réžiu na samostatný účet sa označí rozpočtovou položkou : 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
  • - výdaj za nákup potravín zo samostatného účtu sa označí rozpočtovou položkou: 633011 Potraviny
  • - presun réžie zo samostatného účtu na rozpočtový účet sa označí transferovou položkou 641 009 Obci