dnes je 7.10.2022

Input:

Stredná škola - Smernica o kontinuálnom vzdelávaní

27.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.31 Stredná škola – Smernica o kontinuálnom vzdelávaní

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.


Stiahnuť dokument

V Z O R

(Uviesť celý názov strednej školy vrátane adresy školy)

SMERNICA č. .../2017

z ...... 2017

o profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

  • Táto smernica upravuje

    1. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „zamestnanec”) Strednej školy .......................................... (ďalej len „škola”),
    2. zaraďovanie do kariérových stupňov a kariérové pozície,
    3. účasť na kontinuálnom vzdelávaní,
    4. priznávanie a uznávanie kreditov za absolvované druhy kontinuálneho vzdelávania.
  • Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon

Najnovšie články
viac článkov