dnes je 4.10.2023

Input:

Stredná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obci

5.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.4 Stredná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obci

Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:           
Názov smernice:    Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v rozpočtových organizáciách   
Poradové číslo smernice:           
Dátum vyhotovenia smernice:           
Za správnosť smernice zodpovedá:           
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:           
Prílohy:           
       Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie   
 
Meno    Dátum    Podpis              
Vypracoval:                                          
Pripomienkoval:                                          
                                             
                                             
Schválil: