dnes je 7.7.2022

Input:

Stredná škola - Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

3.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.1.2 Stredná škola - Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

V ............, dňa.....

Číslo:

 

 

(meno zamestnanca, sídlo pracoviska)

 

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

 

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov zaraďujem do .... platovej triedy, pracovná trieda jeden/dva. V súlade s Vaším zaradením

 

u r č u j e m

 

mesačne, s účinnosťou od (uviesť dátum) Váš funkčný plat