dnes je 15.8.2022

Input:

Stredná škola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancov

22.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancov

JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO): 
 
Názov vnútropodnikovej smernice: Interný predpis o rekreáciách zamestnancov 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

(Názov školy) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce”) po dohode so zástupcami zamestnancov vydáva tieto

Interný predpis o rekreáciách zamestnancov


Komentár (je len informatívneho charakteru, nie je súčasť smernice):

Parlament na svojej 38. schôdzi (27. novembra 2018) prelomil veto prezidenta a schválil s účinnosťou od 1. januára