dnes je 15.8.2022

Input:

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Strednej škole

3.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.8 Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Strednej škole

Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť vzor

Číslo: …..../202x

SMERNICA,

ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Strednej odbornej škole .................., .........., (uviesť názov a adresu školy) pri vyhlásení núdzového stavu počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

Bratislava ……….. 202x

Zamestnávateľ, ktorým je Stredná odborná škola (uviesť názov a adresu sídla.....) (ďalej len „zamestnávateľ”), zastúpený ................. (uviesť meno a priezvisko riaditeľa), riaditeľom školy, vydáva nasledovnú smernicu, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu  pre zamestnávateľa v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu počas mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (ďalej len „smernica”).