dnes je 27.10.2020

Input:

Prevádzka základných škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID - 19 - Oranžová fáza

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.40 Prevádzka základných škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID – 19 – Oranžová fáza

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo odporúčací dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021. Tento dokument ustanovuje základné prevádzkové podmienky záklandých škôl počas krízovej situácie a vychádza z opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR. V prípade oranžovej fázy platia všetky tie opatrenia, ktoré sa týkajú zelenej fázy a pribúdajú k nim nové opatrenia. Jej cieľom je pripraviť základnú školu na prípadnú červenú fázu.

Organizácia ŠvP a LV sa neodporúča.

Nad rámec opatrení zelenej fázy platia nasledovné:

V prípade potvrdeného ochorenia žiaka:

  • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, odporúča sa prerušiť vyučovanie v triede daného žiaka a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia v manuáli, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia.

  • Ak sa u niektorej z osôb vylúčených z výchovno-vzdelávacieho procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušný RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy.

V prípade potvrdeného ochorenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca:

  • Vylúčiť z výchovno-vzdelávacieho procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V