dnes je 29.9.2020

Input:

Prevádzka materských škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID - 19 - Zelená fáza

21.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.34 Prevádzka materských škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID – 19 – Zelená fáza

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo odporúčací dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Tento dokument ustanovuje základné prevádzkové podmienky materských škôl počas krízovej situácie a vychádza z opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Zelená fáza sa uplatňuje vtedy, ak sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne otestované dieťa alebo zamestnanec na ochorenie COVID-19.

 • Zriaďovateľ:

  • vydá pokyn riaditeľom na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek,

  • zabezpečí prevádzku materských škôl vo svojej pôsobnosti v bežnom režime,

  • v spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov,

  • dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

 • Riaditeľ:

  • vydá pokyny vo veciach prevádzky a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021 a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,

  •  zabezpečí, aby pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci vyplnili dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania,

  • v prípade možností zriadi ranný filter pri vstupe do materskej školy.

 • Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas