dnes je 2.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 369/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

28.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.484 Podrobnosti k vyhláške č. 369/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

JUDr. Renáta Považanová

Ambulantná pohotovostná služba (ďalej aj len „APS“) je definovaná ako zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe, ktorá nie je v bezprostrednom ohrození života alebo v bezprostrednom ohrození niektorých jej základných životných funkcií.

V súčasnosti je, bez prijatia stabilizačných opatrení, ohrozená udržateľnosť dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti v Slovenskej republike, čo nepriamo následne znamená aj ohrozenie udržateľnosti prevádzkovania samotných ambulancií tejto služby, pretože