dnes je 2.12.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 373/2023 Z. z. - Oznámenie MPSVaR SR o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024

2.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.488 Podrobnosti k oznámeniu č. 373/2023 Z. z. - Oznámenie MPSVaR SR o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024

JUDr. Renáta Považanová

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je podľa § 120 ods. 1 ZP povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi