dnes je 21.7.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 150/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025

4.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.767 Podrobnosti k nariadeniu č. 150/2024 Z. z. – Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025

JUDr. Renáta Považanová

V zmysle splnomocňovacieho ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., od 1. júla je účinné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2024 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025.

Podzákonný predpis vychádza z nariadenia vlády č. 357/2023 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024. Avšak, oproti tomuto nariadeniu vlády len aktualizuje príslušné roky.

Predpis upravuje Metodiku zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca a Metodiku výpočtu príspevku uznanému športu. Jednotlivé vzorce sa uvádzajú pre kategóriu dospelých s tým, že