dnes je 12.6.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Podpora pre projekty výskumu a vývoja v rámci programu Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

2.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Škola efektívne.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: