dnes je 3.7.2020

Input:

Plná moc pro potřeby poradenské služby

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.64 Plná moc pro potřeby poradenské služby

Já, níže podepsaný(á): ……………………………………………………

narozen (a) dne: ……………………………………………………

rodné číslo: ……………………………………………………

trvale bytem: ……………………………………………………

jakožto zákonný zástupce nezletilé(ho): ……………………………..

narozené(ho): ……………………………….

rodné číslo: …………………………………

trvale bytem: ……………………………..

uděluji plnou moc

pánovi/paní: …………………………………………………

narozené(mu) dne: ……………………………………………………

rodné číslo: ……………………………………………………

trvale bytem: ……………………………………………………

Plná moc se uděluje k:

  • - podání žádosti o poskytnutí poradenské služby
  • - podepsání Informovaného souhlasu s poskytnutím poradenské služby
  • - podepsání Souhlasu se závěry vyšetření z poskytnuté poradenské služby
  • - zaslání Doporučení ŠPZ pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami škole nebo školskému zařízení
  • - převzetí Zprávy ŠPZ a Doporučení ŠPZ výše uvedeným zmocněncem
  • - vyslovení souhlasu/nesouhlasu s poskytováním podpůrných opatření ve škole

Tato plná moc je platná k provádění výše uvedených bodů v rámci péče Speciálně pedagogického centra Kpt. Vajdy 1a v Ostravě – Zábřehu.

Tato plná moc se uděluje na celou dobu vzdělávání mého dítěte, nejdéle však do dovršení zletilosti.

V ……………………., dne ………………….

Podpis zmocnitele (zákonného zástupce):

Podpis zmocněnce: