Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pitný režim v mateřské škole

11.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.6 Pitný režim v mateřské škole

MVDr. Michaela Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Voda je pro život nepostradatelná a tvoří také rozhodující podíl z celkové tělesné hmotnosti člověka. U dětí je procentuální zastoupení vody v těle vyšší než u dospělých. Nedílnou součástí zdravé výživy je proto i správný pitný režim. Dostatek tekutin zajišťuje správnou látkovou výměnu. Umožňuje dobrou funkci ledvin a odplavování škodlivých zplodin vzniklých v těle. Umožňuje plnou výkonnost všech funkcí organismu. Naopak nedostatek tekutin snižuje celkovou výkonnost organismu, může se podílet nejen na zhoršení zdravotního stavu dítěte, ale také na snížení pracovní výkonnosti, na snížení schopnosti dětí sledovat vyučování, čímž se ovlivní nepříznivě také jejich výsledky ve škole. Proto je důležité dávat dětem tolik pití, kolik si vyžadují, a přitom pochopitelně volit vhodné druhy nápojů. Mezi tyto vhodné nápoje, a to také z hlediska prevence obezity, zubního kazu, cukrovky apod., řadíme nesladké ovocné, bylinné čaje, ředěné ovocné džusy nejlépe 100% bez obsahu umělých sladidel či umělých barviv, pitnou vodu z vodovodu, vodu ochucenou ovocem, bylinkami, balené stolní vody a přírodní minerální vody (doporučená max. dávka minerální vody je 0,5 l na den). Naopak nevhodnými nápoji jsou slazené limonády, kolové nápoje, energetické nápoje, light nápoje, doporučuje se i snížená konzumace sycených nápojů, které při zvýšené potřebě mohou vyvolávat zažívací problémy. Doporučená denní dávka tekutin pro dítě základní školy se pohybuje od 50 do 80 ml/kg tělesné hmotnosti, pro dítě předškolního věku je o něco vyšší, 80 až 100 ml/kg tělesné hmotnosti. Orientačně je to přibližně 7 porcí za den, přičemž velikost 1 porce odpovídá velikosti pěsti dítěte.

Při zátěži, ať již pracovní či pohybové, a při zvýšené teplotě zevního prostředí je potřeba zvýšit příjem tekutin. V takovémto případě je nejvhodnějším nápojem čistá voda, popř. voda ochucená citrónem, ovocem, okurkou, bylinkami apod. Pokud podáme v těchto situacích nápoj sladký, pocit žízně naopak zvýšíme.

Ve školských zařízeních se setkáváme s několika způsoby zajištění pitného režimu. Nejlevnější, nejvhodnější a nejdostupnější způsob zajištění pitného režimu je pitná voda z veřejného vodovodu, v podobě výtokového kohoutu ve třídách, picích fontánek na chodbách. Kvalita vody odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Tento způsob bývá často opomíjen a ve školách je často nahrazován daleko náročnějšími způsoby zajištění pitného režimu, co do údržby, spotřeby vody a finanční náročnosti. Klasickým případem jsou watercoolery, u kterých musí být voda v barelu spotřebována nejpozději do 3 dnů od otevření, zařízení se musí minimálně 1krát za 3 měsíce dezinfikovat, musí být uloženo na vhodném stinném místě, nebo automaty, které přepouštějí pitnou vodu přes různé filtry apod. Další způsoby zajištění pitného režimu jsou nápojové automaty, školní kantýny, donáška vlastních nápojů z domova nebo také příprava nápojů školní jídelnou.

Způsob, jakým je nezbytný pitný režim dětí ve školách zajištěn, je plně v kompetenci ředitelů škol.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se již od roku 2014, kdy se do školních jídelen postupně zavádí metodika Ministerstva zdravotnictví České republiky Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši (dále jen „metodika ND”), zabývá nabídkou nápojů podávaných v rámci školního stravování, kdy nápoj je nedílnou součástí školního obědu, popř. denního režimu v mateřských školách, a to v rámci hodnocení jídelníčků daného zařízení. V roce 2018 jsme takto zkontrolovali 65 zařízení. Z těchto jídelen dodržovalo pravidlo nabídky slazeného a zároveň neslazeného nápoje 61 školních jídelen. Zároveň tyto jídelny nabízely s nápojem mléčným také nápoj nemléčný. Čtyři školní jídelny měly v nabídce pouze slazený nápoj, nejčastěji se jednalo o vodu se sirupem a slazený čaj.

Podrobněji jsme se na problematiku nápojů zaměřili ve 30 zařízeních v rámci plnění mimořádného úkolu, jehož cílem bylo nejen ověřit možnosti zajištění pitného režimu ve školách a ve školních jídelnách porovnat nabídku nápojů s metodikou ND, ale mimo jiné také:

  • ověřit stav, údržbu, popř. dezinfekci barelů, várnic, zásobníků využívaných k zajištění pitného režimu ve školních jídelnách, popř. výdejnách;

  • nepřímo prokázat nedostatečné postupy při zajištění účinného čištění a dezinfekce barelů, várnic, zásobníků, z kterých jsou nápoje podávány dětem v zařízeních školního stravování, a zároveň tím prokázat neuplatňování správné hygienické praxe;

    • ověřit množství cukru v podávaných nápojích.

Lze konstatovat, že stav a údržba včetně čištění a dezinfekce barelů, várnic, zásobníků a dodržování správné hygienické a výrobní praxe je ve školních jídelnách či školních jídelnách – výdejnách na dobré úrovni, neboť z 60 odebraných vzorků pouze 10 vzorků, odebraných z 2 zařízení: z vířiče a z barelu s výtokovým kohoutem, nevyhovělo požadavkům v ukazateli koliformní bakterie.

Graf č. 1: Obsah cukru v nápojích podávaných ve ŠJ

Obsah cukru v nápojích byl měřen ve 30 provozovnách, ve kterých bylo zkoušeno 65 různých druhů nápojů. Za přijatelné množství cukru se považuje hodnota do 2 g cukru na 100 ml nápoje.

Do této hodnoty se vešlo pouze 9 nápojů. Jednalo se nejčastěji o vodu či čaj ochucený citrusovým ovocem, bylinkami. V 22 případech byla podávána čistá pitná voda. Čtyřiatřicet nápojů pak přesáhlo množství cukru nad 2 g/100 ml (graf č. 1 Obsah cukru v nápojích podávaných ve ŠJ). Průměrný obsah cukru v nich činil 4,9 g/100 ml, kdy nejvyšší absolutní hodnota cukru byla v mléčném nápoji s Grankem, a to 12,5 g/100 ml (graf č. 2 Množství cukru ve slazených nápojích).

Graf č. 2: Množství cukru ve slazených nápojích

Správný pitný režim je nezbytným předpokladem zdravého rozvoje dítěte. Naším cílem proto je, aby ve školních jídelnách byly podávány pouze vhodné nápoje pro děti, aby se děti učily pít čistou pitnou vodu a jiné neslazené nápoje a ty preferovaly před ostatními méně vhodnými.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: