dnes je 29.9.2020

Input:

Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy

20.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.32 Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dňa 1. septembra 2020 nadobúda účinnosť vyhláška MŠVVaŠ SR č. 196/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 245/2019 Z. z.

Zmeny:

 • Na základe úspešne ukončeného experimentálneho overovania sa každoročne do sústavy odborov vzdelávania dopĺňajú nové odbory vzdelávania. V nadchádzajúcom školskom roku budú doplnené tieto odbory:

  •  4234M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat,

  •  4239M floristika,

  •  2734K technik sklárskej výroby.

 • Vypúšťajú sa neaktuálne odbory vzdelávania, ktoré sa buď dlhodobo nevyučujú na žiadnej strednej odbornej škole, alebo sú neaktuálne pre trh práce, a to:

  •  2676L zariadenia oznamovacej techniky,

  •  3660L vodné hospodárstvo,

  •  4210Q 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu,

  •  4220Q lesníctvo a lesnícky manažment,

  •  4562H lesokrajinár.

 • Do položky „nadväznosť podľa doterajších predpisov” sa po prvom roku zaradenia do sústavy dopĺňa príslušný kód (napríklad na účely nadstavbového štúdia, uznávania kvalifikácie a pod.) pre tieto odbory vzdelávania:

  •  6468F pomocník v kuchyni,

  •  2956H mäsiar kuchár,

  •  4582H včelár, včelárka,

  •  6336M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu,

  •  6858M ekonomicko-právne činnosti v podnikaní,

  •  7218M masmediálne štúdiá,

  •  3349K technik drevostavieb,

  •  8613M dizajn