dnes je 15.8.2022

Input:

Materské školy - Smernica o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.23 Materské školy - Smernica o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku

Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
  
 
Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku 
Prílohy    
Číslo smernice    
Rozsah platnosti    
Za správnosť smernice zodpovedá    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá    
Platnosť smernice pre obdobie    
Schválil    

(uviesť celý názov školy vrátane adresy školy)

Vnútorný predpis č. .........../20....

„Smernica o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku”

Čl. I

Úvodné ustanovenia

  1. Organizácia lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku sa riadi internou smernicou školy (uviesť konkrétu materskú školu), zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení