dnes je 27.11.2022

Input:

Materské školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smerníc

28.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.21 Materské školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smerníc

JUDr. Simona Laktišová; JUDr. Simona Skirkaničová; Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):
  
 
Názov vnútropodnikovej smernice:  Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smerníc  
Prílohy:     
Číslo smernice:     
Rozsah platnosti:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     
Platnosť smernice pre obdobie:     
Schválil:     

Vnútorný predpis č. .........../20....

„Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smerníc”

(uviesť konkrétu školu)

Vnútorný predpis č. ..../ 20... vydáva riaditeľ školy názov školy v súlade s príslušnými právnych predpismi.

Čl. I

Úvodné ustanovenia

  1. Interná smernica o tvorbe smerníc sa vydáva za účelom zjednotenia