dnes je 27.11.2022

Input:

Materské školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smerníc

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.21 Materské školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smerníc

JUDr. Simona Laktišová; JUDr. Simona Skirkaničová; Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):
 
   
Názov vnútropodnikovej smernice:  Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smerníc  
Prílohy:   
Číslo smernice:   
Rozsah platnosti:   
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:   

Vnútorný predpis č. .........../20....

„Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smerníc“

(uviesť konkrétu školu)

Vnútorný predpis č. ..../ 20... vydáva riaditeľ školy názov školy v súlade s príslušnými právnych predpismi.

Čl. I

Úvodné ustanovenia

  1. Interná smernica