dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Žiadosť o zaradenie do siete

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.1 Materská škola - Žiadosť o zaradenie do siete

Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Identifikačné údaje zriaďovateľa

Názov a adresa:

IČO:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Identifikačné údaje školy

Názov a adresa:

Súčasť školy:

Predpokladaný počet všetkých detí:

Predpokladaný počet tried:

Vyučovací jazyk:

Predpokladaný dátum zriadenia/termín začatia činnosti školy:

Predpokladaný rozpočet školy  
Predpokladané príjmy  Predpokladané výdavky  
Finančné prostriedky(§ 6 ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.)Príspevok zo štátneho rozpočtu(§ 6b zákona č. 597/2003 Z. z.§ 5 zákona č. 597/2003 Z. z.)   Osobné náklady a prevádzkové náklady   
Iné zdroje   Iné   
Spolu     

Súčasťou žiadosti sú prílohy č. 1  6 (uvedené na str. 2)

Kontaktná osoba:

E-mail:

Telefón:

Miesto a dátum