dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Žiadosť o zaradenie do siete

13.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.1 Materská škola - Žiadosť o zaradenie do siete

Mgr. Simona Skirkaničová

Stiahnuť žiadosť


Žiadosť o zaradenie do siete

Identifikačné údaje zriaďovateľa

Názov a adresa:

IČO:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Identifikačné údaje školy

Názov a adresa:

Súčasť školy:

Predpokladaný počet všetkých detí:

Predpokladaný počet tried:

Vyučovací jazyk:

Predpokladaný dátum zriadenia/termín začatia činnosti školy:

Predpokladaný rozpočet školy   
Predpokladané príjmy   Predpokladané výdavky   
Finančné prostriedky(§ 6 ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.)Príspevok zo štátneho rozpočtu(§ 6b zákona č. 597/2003 Z. z.a § 5 zákona č. 597/2003 Z. z.)      Osobné náklady a prevádzkové náklady      
Iné zdroje      Iné      
Spolu            

Súčasťou žiadosti sú prílohy č. 1  6 (uvedené na str. 2)

Kontaktná osoba:

E-mail:

Telefón:

Miesto a dátum ......................................................