dnes je 15.8.2022

Input:

Materská škola - Vzory platových dekrétov

20.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.2.1.4 Materská škola - Vzory platových dekrétov

Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Vzor č. 1 Oznámenie je pre

Hlavička zamestnávateľa

Vážená pani

Mgr. Kvetoslava Krásna

Materská škola

Tu

Osobné číslo  Číslo  Vybavuje/link  Miesto/dátum  
09  83/2022  Mgr. Šťastný  02.01.2022  

Vec

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „nariadenie