dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadenia

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.18 Materská škola - Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadenia

Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument


Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Registratúrny poriadok ustanovuje postup školy pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov. Súčasťou registratúrneho poriadku je registratúrny plán školy (registratúrny plán má vždy tvoriť prílohu č. 1 registratúrneho poriadku).

(2) Na registratúrne záznamy, ktorých evidenciu a manipuláciu upravujú všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy (ďalej len „špeciálne druhy registratúrnych záznamov”) (napr. pedagogická dokumentácia, účtovné záznamy, záznamy personálnej agendy – upraviť podľa podmienok školy) sa ustanovenia tohto registratúrneho poriadku vzťahujú primeraným spôsobom.1

(3) Riaditeľ školy