dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Spôsob vedenia účtovníctva

31.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.26 Materská škola - Spôsob vedenia účtovníctva

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD.

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:     
Názov internej smernice: Spôsob vedenia účtovníctva   
Poradové číslo smernice:     
Dátum vyhotovenia internej smernice:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     
Prílohy:        Útvar/oddelenie/ Meno Dátum Podpis 
prac. zaradenie 
Vypracoval:             
Pripomienkoval:             
               
               
Schválil:             Účinnosť internej smernice od: Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1. 1. 20XX)  
Účinnosť internej smernice do: Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia