dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Spôsob vedenia účtovníctva

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.26 Materská škola - Spôsob vedenia účtovníctva

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Názov organizácie:   
Názov internej smernice:  Spôsob vedenia účtovníctva  
Poradové číslo smernice:   
Dátum vyhotovenia internej smernice:   
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Prílohy:   


 Útvar/oddelenie/  Meno  Dátum  Podpis  
prac. zaradenie  
Vypracoval:      
Pripomienkoval:      
     
     
Schválil:      


Účinnosť internej smernice od:  Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1. 1. 20XX)  
Účinnosť internej smernice do:  Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení