dnes je 4.12.2022

Input:

Materská škola - Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systéme

6.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.1 Materská škola - Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systéme

Ing. Iveta Harušťáková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Smernica o vnútornom kontrolnom systéme

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO)
 
   
Názov vnútropodnikovej smernice Smernica o vnútornom kontrolnom systéme... (doplniť názov subjektu verejnej správy; v názve príp. použiť ten druh vnútorného predpisu, ktorý sa v subjekte verejnej správy bežne vydáva, napr. pokyn, príkaz, príkazný list)  
Prílohy    
Číslo smernice    
Rozsah platnosti    
Za správnosť smernice zodpovedá    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá    
Platnosť smernice pre obdobie  
Schválil    

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. I

Predmet úpravy

(1) Táto smernica ustanovuje vnútorný kontrolný systém a upravuje základné pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania vnútornej kontrolnej